galeri


The Sense of an Ending (15)

image

Mae gorffennol dyn yn peri poen iddo, ac fe gaiff etifeddiaeth ddirgel sy’n ei orfodi i feddwl o’r newydd am ei fywyd fel y mae.

 

Bydd prisiau tocynnau yn codi o £1.50 y tocyn ar ddiwrnod y dangosiad.

 

 

12.07.2017 | 19:30 - Tocynnau | 14:00 - Tocynnau