galeri


Personal Shopper (15)

image

Mae Maureen, sydd yn galaru ar ôl colli ei brawd, yn symud i’w gartref yntau ym Mharis er mwyn cysylltu ag ef y tu hwnt i’r bedd.

 

Bydd prisiau tocynnau yn codi o £1.50 y tocyn ar ddiwrnod y dangosiad.

 

05.07.2017 | 14:00 - Tocynnau | 19:30 - Tocynnau