galeri


Darlith Gwyl Delynau Cymru

image

Dr Sally Harper :Creu traddodiad ar y cyd : Telynorion Cymreig a Gwyddelig yng Nghyngor Canoloesol Glyn Achlach, Leinster’

Mae ‘Chwedl Glyn Achlach’ wedi swyno cerddorion a haneswyr o Gymru ers canrifoedd.  Mae’n disgrifio’r bartneriaeth gerddorol gynnar a ddatblygodd rhwng Cymru ac Iwerddon yn ystod blynyddoedd cynnar y 12fed ganrif. Yn ganolog i’r chwedl yr oedd y ‘cyngor’ o delynorion Gwyddelig a Chymreig a ddaeth ynghyd yng Nghlyn Achlach. Eu bwriad oedd trafod agweddau mwyaf cain eu crefft, ac i gofnodi’r rheolau ar gyfer diogelu’r traddodiad i’r dyfodol.  

Ond i ba raddau y gallwn ni gredu’r adroddiad hwn -   neu ai dim ond chwedl ddychmygol yw hi wedi’r cyfan?

Traddodir y ddarlith yn Saesneg

Am fwy o fanylion am Ŵyl Delynau Cymru 2017 ewch i’r wefan www.gwyltelyncymru.co.uk

12.04.2017 | 16:00 - Tocynnau