galeri


Tonic: Rhys Meirion

image

Canwr Preswyl Galeri fydd yn dychwelyd i lwyfan Tonic y mis hwn yng nghwmni ei ferched Elan, Erin a’r gyfeilyddes Annette Bryn Parry.

 

Cofiwch y bydd Rhys yn ymuno â Phianydd Preswyl Galeri, Llŷr Williams ynghyd â Shan Cothi mewn cyngerdd mawreddog yn theatr Galeri ar nos Wener, Medi’r 8fed.

 

Bydd paned i ddilyn.

17.08.2017 | 14:30 - Tocynnau