galeri


Estyneto

image

Ymunwch â'r dawnsiwr, y coreograffydd a'r tiwtor arbennig Cai Tomos mewn sesiynau dawns/symud i gerddoriaeth sydd yn addas i unrhyw berson dros 60 mlwydd oed.

Yr oll sydd angen arnoch yw'r awydd i gadw'n iach ac yn heini. Mae'r sesiynau hefyd yn gyfle perffaith i gymdeithasu!

Cynhelir Estyneto ar ddyddiau Sul ar y dyddiadau isod:

03.09.2017 29.10.2017 05.11.2017 10.12.2017

 

Gyda diolch i Dawns i Bawb

19.11.2017 | 13:30 - Tocynnau

10.12.2017 | 13:30 - Tocynnau