galeri


Estyneto

image

Ymunwch â'r dawnsiwr, y coreograffydd a'r tiwtor arbennig Cai Tomos mewn sesiynau dawns/symud i gerddoriaeth sydd yn addas i unrhyw berson dros 60 mlwydd oed.

Yr oll sydd angen arnoch yw'r awydd i gadw'n iach ac yn heini. Mae'r sesiynau hefyd yn gyfle perffaith i gymdeithasu!

Cynhelir Estyneto ar ddyddiau Sul ar y dyddiadau isod:
07.05.17  11.06.17  23.07.17  06.08.17

 

Gyda diolch i Dawns i Bawb

06.08.2017 | 13:30 - Tocynnau