galeri


Migl di Magl di

image

Stori, dawnsio a chanu yn y Gymraeg i blant bach 0-3 a’u rhieni/gwarchodwyr.Cyfle i gyflwyno’r Gymraeg i’ch plentyn mewn sesiynau hwyliog a chreadigol. Croeso cynnes i bawb!Cynhelir y sesiynau yn fisol ar am 10.30 i 11.30 ar y dyddiadau isod:

18.05.2017

15.06.2017

13.07.2017

17.08.2017

 

Llefydd cyfyngedig - archebwch eich lle yn gynnar

 

Gyda chefnogaeth gan Ras yr Iaith

17.08.2017 | 10:30 - Tocynnau