galeri


Migl di Magl di

image

Stori, dawnsio a chanu yn y Gymraeg i blant bach 0-3 a’u rhieni/gwarchodwyr.Cyfle i gyflwyno’r Gymraeg i’ch plentyn mewn sesiynau hwyliog a chreadigol. Croeso cynnes i bawb!Cynhelir y sesiynau yn fisol ar am 10.30 i 11.30 ar y dyddiadau isod:

 

21.09.2017

12.10.2017

23.11.2017

14.12.2017

 

 

Llefydd cyfyngedig - archebwch eich lle yn gynnar

 

Gyda chefnogaeth gan Ras yr Iaith

23.11.2017 | 10:30 - Tocynnau

14.12.2017 | 10:30 - Tocynnau