galeri


50 Mlynedd ar y Brig

image

Cyngerdd i ddathlu 50 mlynedd o Gôr Meibion Caernarfon.

 

Ffurfiwyd Côr Meibion Caernarfon yn Ffatri Ferodo ar lannau’r Fenai yn 1967. Enillodd naw gwaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol, canodd ar brif lwyfannau Prydain a theithiodd i lu o wledydd tramor, gan ledaenu enw da tre’r Cofis lle bynnag yr aeth.

 

Hefyd yn perfformio ar y noson fydd:

Meinir Wyn Roberts (Soprano)

John Eifion (Tenor)

Piantel (Dylan Cernyw ac Annettte Bryn Parri)

TRIO

 

Yn cyflwyno: Ffion Dafis.

 

(Pris tocyn yn cynnwys llyfryn dathlu sydd wedi ei noddi gan Parc Pendine / Bryn Seiont Newydd ac Arts & Business Cymru.

14.07.2017 | 19:30 - Tocynnau