galeri


Lion [PG]

image

Mae bachgen bach pump oed o India ar goll ar strydoedd Calcutta, filoedd o gilometrau o’i gartref. Mae’n goroesi sawl her cyn cael ei fabwysiadu gan gwpwl yn Awstralia; 25 mlynedd yn ddiweddarach, mae’n mynd ati i ddod o hyd i’w deulu coll…

 

Bydd prisiau tocynnau yn codi o £1.50 y tocyn ar ddiwrnod y dangosiad.

10.05.2017 | 14:00 - Tocynnau | 19:30 - Tocynnau


Trêl