galeri


(F.E.A.R.)

image

Sioe un dyn ynghylch ofn a dychryn yw (F.E.A.R.). Mae’n gofyn yn blaen a yw’r byd am inni deimlo’n ddiogel.

Wrth adrodd hanes ei fywyd a chofio am brofiadau plentyndod cynnar a ffilmiau gwybodaeth gyhoeddus, mae’r naratif glir a chynyddol ddramatig yn amlygu ofnau gŵr canol oed sy’n cael ei boenydio gan newyddion am ymosodiadau’r Wladwriaeth Islamaidd, datgeliadau Edward Snowden, Brexit a phryder cynyddol ynghylch arwyddion o ddirywiad corfforol.

‘A powerful blast of theatre’*****The Sprout

Canllaw oed: 16+

04.03.2017 | 19:30 - Tocynnau


Trêl