galeri


The Founder (12A)

image

Y stori wir am y ffordd y llwyddodd Ray Kroc i gael ei hun mewn sefyllfa i fedru prynu busnes gwerthu byrgers Mac & Dick McDonald a chreu cadwyn fwyd anferthol gwerth biliynau o ddoleri.

 

Byrr prisiau tocynnau yn codi £1.50 y tocyn ar ddiwrnod y dangosiad.

19.04.2017 | 14:00 - Tocynnau | 19:30 - Tocynnau