galeri


Sistema Cymru - Codi'r To

image

Mae Sistema Cymru - Codi'r To yn 3 oed!  

 

Wedi'i ysbrydoli gan brosiect El Sistema o Venezuela, mae Codi'r To yn brosiect adfywio cymunedol, sy'n gweithio gydag ysgolion cynradd a'u cymunedau i ddarparu gwersi cerddorol i flwyddyn gyfan o blant.

 

Dewch i ddathlu 3ydd Penblwydd Codi'r To gyda disgyblion Ysgol Maesincla, Caernarfon fydd yn siwr o godi'r to gyda'u côr, band pres a band Samba bywiog!

28.03.2017 | 19:00 - Tocynnau