galeri


Yfory

image

Pennaeth Staff y Tŷ Gwyn yn nhymor cynta Barack Obama oedd Rahm Emmanuel ac ef a ddwedodd“never let a good crisis go to waste”. Ei bwynt oedd bod argyfwng annisgwyl yn gyfle i dreio rhywbeth gwahanol na ellid ei ystyried dan amgylchiadau arferol. Dyna fyrdwn y ddrama newydd hon am sefyllfa gwleidyddiaeth yng Nghymru ar ol lecsiwn y Cynulliad yn 2016.

 

Mae hi’n greisis yn y Cynulliad a’r blaid Lafur fwyafrifol yn methu pasio ei chyllideb flynyddol. Mae’r consensws bregus yn y Bae yn chwalu. Daw Gwyn Davies, arweinydd ifanc Plaid Cymru yn ôl o ymweliad tramor i fanteisio ar chwalfa’r hen drefn. Rhwng cyfnos a gwawr, mae ef a’i wraig danllyd a hudolus Ellie yn cynllunio cyfeiriad newydd i’w plaid ac i wleidyddiaeth Cymru. Ond yn ystod yr un noson dyngedfennol daw dau ymwelydd i’r fflat yn y Bae ac mae’r ddau yn fygythiad annisgwyl i ddyfodol gwleidyddol a phersonol Gwyn ac Ellie.

 

Cast yn cynnwys: Aled Bidder, Rhodri Evan, Caryl Morgan, Dewi Rhys Williams

 

Canllaw oed: 14+

20.03.2017 | 19:30 - Tocynnau

21.03.2017 | 19:30 - Tocynnau