galeri


Monster Trucks (PG)

image

Ar ôl damwain mewn gwaith drilio olew, mae creadur tanddaearol sydd hefo blas a talent ar gyflymdra yn dianc. Efallai bod Tripp, bachgen ifanc sydd yn adeiladu trýc anferth wedi darganfod yr allwedd i adael y dref…

 

Byrr prisiau tocynnau yn codi £1.50 y pen ar ddiwrnod y dangosiad.

05.03.2017 | 14:00 - Tocynnau