galeri


Taxi Driver (18)

image

Mae cyn filwr ansefydlog ei feddwl yn dilyn ei brofiadau yn Rhyfel Fietnam bellach yn gweithio fel gyrrwr tacsi nos yn ninas Efrog Newydd. Mae ei gred fod bywyd y ddinas yn hunanol a slebogaidd yn bwydo’i hoffter o sefyllfaoedd treisgar wrth iddo geisio achub putain ifanc dan oed.

 

Nid yw’n bosib archebu tocynnau ffilmiau Sgrin am Sgrin ar-lein. Gallwch ffonio’r Swyddfa Docynnau ar 01286 685 222 neu alw fewn.

30.03.2017 | 19:30 - Tocynnau