galeri


The Birth of a Nation (15)

image

Nat Turner, caethwas a phregethwr llythrennog yn ne’r UDA cyn cyfnod y rhyfel cartef, yn trefnu gwrthryfel...

 

Bydd prisiau tocynnauyn codi £1.50 y tocyn ar ddiwrnod y dangosiad.

15.03.2017 | 14:00 - Tocynnau | 19:30 - Tocynnau


Trêl