galeri


La La Land (12A)

image

Caiff Sebastian a Mia eu denu at ei gilydd gan awydd cyffredin i wneud yr hyn y maent yn ei garu. Ond, wrth iddynt lwyddo’n gynyddol maent yn wynebu penderfyniadau sy’n gwanhau ffabrig eiddil eu carwriaeth ac mae’r breuddwydion y buont yn gweithio mor galed i’w cynnal yn bygwth eu rhwygo ar wahân…

 

Bydd pris tocynnau yn codi £1.50 y tocyn ar ddiwrnod y dangosiad.

08.03.2017 | 14:00 - Tocynnau | 19:30 - Tocynnau


Trêl