galeri


Manchester by the Sea (15)

image

Mae ewythr yn cael ei orfodi i ofalu am ei nai, bachgen yn ei arddegau, ar ôl i dad y plentyn farw.

 

Bydd pris tocynnau yn codi £1.50 y tocyn ar ddiwrnod y dangosiad

01.03.2017 | 10:15 - Tocynnau | 19:30 - Tocynnau


Trêl