galeri


Migl di Magl di

image

Stori, dawnsio a chanu yn y Gymraeg i blant bach 0-3 a’u rhieni/gwarchodwyr.

Cyfle i gyflwyno’r Gymraeg i’ch plentyn mewn sesiynau hwyliog a chreadigol. Croeso cynnes i bawb!

Cynhelir y sesiynau yn fisol ar am 10.30 i 11.30 ar y dyddiadau isod:

19.01.17

16.02.17

16.03.17

06.04.17

 

Llefydd cyfyngedig - archebwch eich lle yn gynnar

06.04.2017 | 10:30 - Tocynnau