galeri


Ein cyflenwyr

Mae ein bwydlen wedi cael ei gynllunio i fanteisio ar y cynnyrch ffres, tymhorol. Rydym fel cwmni yn awyddus i ddefnyddio cynnyrch lleol lle bynnag mae’n bosib.

Ein prif gyflenwyr yw:
Pysgod : gwerthwyr pysgod M.J White, Ynys Môn.
Cigydd : Owen Glyn Owen, Caernarfon
Becws : Becws Carlton, Caernarfon a Popty’r Foel, Llanllyfni
Hufen iâ : Môn ar Lwy, Ynys Môn
Cynnyrch lleol amrywiol : Blas ar Fwyd
Gwinoedd : Blas ar Fwyd
Ffrwythau a llysiau : Oliver Kay
Deunyddiau amrywiol eraill : Gwasanaeth Bwyd Harlech
Llefrith : Llaethdy Llŷn, Pen Llŷn